Strategie

Welke richting wil je uit?

Mensen aanwerven, professionaliseren, optimaliseren, een strategische aanpak, … HR kan op vele vlakken jouw organisatie sterker maken, als het slim wordt georganiseerd. Je weg vinden in de vele processen en mogelijkheden is vaak niet vanzelfsprekend.

Zo wil The Moris Company jouw HR van binnenuit veranderen en mensen begeleiden. Inzichtelijk, efficiënt en impactvol. Als een dynamische langetermijnpartner die mee supportert van aan de zijlijn voor betere resultaten en een hogere betrokkenheid.

Concreet

Na een intakegesprek organiseren onze HR-experts een workshop. Dat levert ons de nodige inzichten op in jouw organisatie, processen en cultuur. We maken een plan van aanpak op en begeleiden je bij de implementatie. Al dan niet aan de hand van efficiënte, digitale tools.

Mensgerichte HR

The Moris Company wil bedrijven helpen groeien aan de hand van een matuur en efficiënt HR-beleid. We vertrekken vanuit jouw strategie: wat heb je nodig, wat zijn je doelen, welke technologie kan je helpen? Zo implementeren we stap voor stap kwalitatieve HR. Gebaseerd op een slimme, innovatieve, respectvolle aanpak en ondersteund door technologie.

Concreet

We spreken met sleutelfiguren binnen de organisatie. Daaruit volgt een grondige analyse en een concreet actieplan. Hierbij kijken we verder dan vandaag. We gaan futureproof te werk en zoeken naar een perfecte match tussen de skills van de toekomst, de cultuur van jullie organisatie en de huidige tools.

info@moris.company
+32 50 73 93 32

Kalvekeetdijk 179/113
8300 Knokke-Heist
MeetDistrict logo

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B186
9000 Gent