Vier fundamentele hr-pijlers
om op in te zetten met jouw onderneming

Op basis van de inzichten van Dave Ulrich

Het opvolgen van trends, je hebt voor- en tegenstanders, en voor elk lijstje valt wel wat te zeggen, maar bij de inzichten van Dave Ulrich – zowat de vader van moderne hr – staan we toch graag wat langer stil. Hij definieerde vier tijdloze trends die kunnen gezien worden als vier fundamentele pijlers waarop je als onderneming absoluut zou moeten inzetten. We delen die graag met jullie omdat ze perfect aansluiten bij de visie van The Moris Company en omdat ze stuk voor stuk opportuniteiten bieden aan hr, voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

Hr heeft de laatste jaren meer en meer zijn plaats ingenomen als een van de belangrijkste domeinen binnen een onderneming. Veel ondernemingen beseffen maar al te goed dat hun medewerkers de sleutel tot succes zijn. De ‘human capability’ (talent, leiderschap, organisatie en hr) zoals Ulrich het zo mooi noemt, is dan ook een zorg van iedereen binnen (en buiten) de onderneming. Ulrich en zijn team identificeerden dan ook 65 ‘trends’ waar hr wakker zou moeten van liggen. We gaan hieronder graag in op vier van de trends/pijlers die ook de stempel ‘tijdloos’ kregen en waardoor je als hr-professional de slaap opnieuw kan vatten.

Interne acties met extern resultaat

Ulrich geeft aan dat alle interne hr-acties moeten verbonden worden aan externe stakeholders. Zij het aan klanten, investeerders, maatschappelijke waarde,… Op die manier zorg je ervoor dat een interne actie resulteert in externe waarde. Hr gaat dan niet meer om hr op zich, maar om het creëren van (markt)waarde. Een succesvolle onderneming is volgens Ulrich dan ook het belangrijkste wat je medewerkers kan bieden.

Dat is meteen ook een van de redenen waarom we bij The Moris Company zo hard geloven in het belang van ‘the big picture’. We trekken graag de parallel met een ziekenhuis: Leg je gewoon een pleister op de wonde? Of ga je verder kijken vanwaar het probleem komt en de oorzaak gaan aanpakken? Met The Moris Company doen we net hetzelfde. We ontwikkelden tools waarbij we het grotere hr-geheel van jouw onderneming in kaart brengen. Op die manier kunnen we de oorzaak zoeken van zaken die minder goed lopen of voor problemen zorgen én kunnen we die gericht gaan aanpakken. Intern oplossingen zoeken om extern waarde te creëren dus.

Omarmen van onzekerheid

Een volgende trend heeft te maken met wat velen ‘het nieuwe normaal’ noemen. De recente crisissen zouden een ‘nieuw normaal’ gecreëerd hebben. Maar volgens Ulrich is de kans groter dat onzekerheden er altijd zullen zijn. In-/deflatie, recessies of groei, politieke verandering, technologische en sociologische disruptie,… Onzekerheid zal er altijd zijn. De opportuniteiten zien in die onzekerheden heeft volgens Ulrich bovendien niet te maken met het voorspellen ervan maar eerder met het focussen op wat wel zeker is. Hoe zal jij als leider reageren op een volgende crisis? Of hoe zal je onderneming reageren op die crisis?

Hij geeft volgend voorbeeld: Een onderneming die belooft alles te doen om zijn klanten tevreden te houden, zal dat ook doen tijdens crisissen, zonder dat ze daarvoor de toekomst moeten kunnen voorspellen. Omarm m.a.w. die onzekerheid en focus op wat wel zeker is. Dit geldt bovendien ook voor bv. de arbeidsmarktkrapte. We kunnen vast blijven zitten in de visie dat er geen geschikt talent meer beschikbaar is. Of we kunnen ervoor kiezen om het talent dat al aanwezig is in onze ondernemingen, extra te laten groeien en bloeien. Assessments, competence centers,… er zijn manieren genoeg om exact te weten welk talent er rondloopt in jouw onderneming. Door in te zetten op ieders talenten en competenties kunnen al veel problemen worden opgelost.
Focus op wat wel zeker is.

Het navigeren tussen paradoxen

Een derde trend die ze bespreken gaat over het belang van het navigeren van paradoxen. Een onderneming zit vol paradoxen: op het eerste gezicht tegengestelde doelen die vaak tegenstrijdig lijken. Lange vs. korte termijn, top-down vs. bottom-up, inside/out vs. outside/in, innovatie vs. efficiëntie, individueel vs. team,…

Succesvolle leiders herkennen die paradoxen en navigeren ertussen. Ze herkennen beide doelen en zoeken oplossingen om beide te vereenzelvigen en te verbinden. Op die manier boeken ze vooruitgang. Het gaat volgens Ulrich over de shift van ‘van … naar’ naar ‘en … ook’. I.p.v. ‘van korte termijn naar lange termijn’, gaat het over ‘korte termijn én lange termijn’. Het is een beetje een pleidooi voor goed leiderschap, een factor in jouw onderneming die niet te overschatten valt. Sterk leiderschap zal navigeren tussen paradoxen en die verbinden, matig leiderschap zal de paradoxen proberen te managen. We hoeven jou ongetwijfeld niet te overtuigen hoe belangrijk het is om te investeren in sterk leiderschap in jouw onderneming. Leiderschap zorgt ervoor dat de boot drijft. Sterk leiderschap zorgt ervoor dat de boot vooruit vaart.

Personaliseren

De laatste tijdloze trend waar Ulrich op ingaat is personaliseren. Ondernemingen zetten hier al een tijdje op in, maar deze trend zal zich nog verder doorzetten. We kennen al flexibele uurroosters, flexibele werklocaties, flexibele verloning,… Maar de verwachting is dat elke medewerker op termijn individueel zal kunnen kiezen waar, hoe, wanneer,… hij/zij zijn/haar werk doet. Zolang een medewerker waardevol werk levert, kan er zoveel gepersonaliseerd worden als hij/zij wil.

Personalisatie is ook al een hele tijd een trend als het gaat om klanten. Gepersonaliseerd aanbod, reclame, service,… Ulrich verwacht dan ook dat ondernemingen hun medewerkersrelaties zullen personaliseren gebaseerd op wat medewerkers verkiezen en wat de onderneming op dat moment nodig heeft.

Maar het gaat verder dan dat. Personaliseren geldt ook voor de groei en ontwikkeling van jouw medewerkers. Daarmee komen we voor een stukje terug op de tweede pijler. De behoeftes en talenten van medewerkers moeten individueel worden aangepakt. Alleen zo zal je erin slagen tevreden en betrokken medewerkers in jouw onderneming te krijgen én te houden. Medewerkers die above and beyond gaan voor jouw onderneming.

Wat denk jij van deze pijlers? Zet je al in op alle vier de pijlers? Zijn bepaalde zaken nog niet helemaal duidelijk of zoek je nog externe ondersteuning? Plan snel een afspraak in met The Moris Company en dan nemen we samen ‘your next step in HR’.

Het volledige artikel met Dave Ulrich in SightsIn Plus kan je bovendien hier lezen

Op de hoogte blijven van alles rond The Moris Company?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


info@moris.company
+32 50 73 93 32

Kalvekeetdijk 179/113
8300 Knokke-Heist
MeetDistrict logo

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B186
9000 Gent