Slim en snel

Multidisciplinair

Lange termijn partner

Werkbaarheidscheques

Wat is de werkbaarheids-
cheque?

Dit is een subsidie van de Vlaamse overheid waarmee je:

● Een meting of scan kan aankopen om de werkbaarheidsgraad in jouw onderneming in kaart te brengen. De focus ligt hierbij op de verschillende componenten van werkbaar werk. Het gebruik van de werkbaarheidscheque stelt bedrijven in staat om een grondige analyse uit te voeren en mogelijke knelpunten in het werkklimaat te identificeren.

Begeleiding kan inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen: rapporteren over de werkbaarheid, opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan maatregelen of verbeterprojecten of het monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

De organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding. Met de werkbaarheidscheque kunnen bedrijven tot 9.000 euro steun krijgen om bepaalde knelpunten aan te pakken.

Nog niet helemaal duidelijk wat de werkbaarheidscheque van de Vlaamse overheid is?
Neem contact met ons op voor meer informatie!

Wat is het doel
van de subsidie?

Met deze subsidiemaatregel stimuleert men ondernemingen om (meer) aandacht te besteden aan werkbaar werk, een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers. Het is daarom essentieel voor ondernemingen om de mogelijkheden van de werkbaarheidscheque volledig te benutten en te investeren in duurzame groei en ontwikkeling. Het gebruik van de werkbaarheidscheque biedt bedrijven de kans om actief te investeren in het welzijn van hun werknemers, wat op lange termijn resulteert in een verbeterde werkomgeving en een hogere tevredenheid bij het personeel.

Meer aandacht rond werkbaar werk zorgt ervoor dat werknemers langer en gemotiveerder blijven werken, dat er een hogere productiviteit is en globaal leidt het investeren in welzijn op het werk tot minder verzuim, minder verloop, positieve impact op klantentevredenheid,…

Voor wie is
deze subsidie?

De werkbaarheidscheque is beschikbaar voor zowel profit als social-profit organisaties, kmo’s en grote bedrijven. De aanvraag is op niveau van de onderneming (niet per vestiging). Om in aanmerking te komen, moer de onderneming minstens 1 werknemer vast in dienst hebben. Bovendien kan elke onderneming één keer een werkbaarheidscheque aanvragen.

Ben je niet zeker of je in aanmerking komt voor de werkbaarheidscheque? Neem contact met ons op voor meer informatie

Hoe deze subsidie
aanvragen?

De onderneming dient zelf een aanvraag te doen via de online applicatie.
Dit kan met een elektronische ID-kaart, federale token of Itsme.
Daarna volg je het stappenplan:

● Aangeven waarvoor je een cheque aanvraagt (scan, begeleiding en/of monitoring)
● Erkende aanvrager/dienstverlener (The Moris Company)
● Offerte
● Oproepnummer is 577
● Verklaring op eer de minimis
● Start- en einddatum (de startdatum is de dag van de subsidieaanvraag. De periode tussen start- en einddatum bedraagt max. 8 maanden voor de ingediende aanvragen tijdens de periode 1 januari 2024 tot met 31 juli 2024 of tot de middelen op jaarbasis uitgeput zijn.

Is het voor de onderneming de eerste keer dat je beroep doet op subsidies via de Vlaamse overheid, dan dient de onderneming eerst zichzelf en de verantwoordelijken van de organisatie te registreren.

Bij de werkbaarheidscheque worden de subsidies pas ontvangen na afronding van het project (op basis van de gerapporteerde kosten/uiterlijk 2 maanden na de projectperiode).

Op de totale kost van de factuur wordt een vereiste eigen inbreng van 40% berekend. Dit betekent dat de onderneming 40% van de gemaakte kosten zelf moet dragen en 60% van de Vlaamse overheid komt. Indien de middelen hun plafond bereikt hebben, wordt deze subsidiemogelijkheid stopgezet via de website.

Maak een afspraak om alle mogelijkheden van de werkbaarheidscheque te bespreken en te zien hoe het jouw bedrijf kan verbeteren!

Meer info?

Op de website van het Departement Werk & Sociale Economie vind je alle informatie over het gebruik van de werkbaarheidscheque.

Contactgegevens Werkbaarheidscheques:
werkbaarheidscheque@vlaanderen.be

Contactpersoon The Moris Company:
Nele Braem – +32 493 50 18 51
nele@moris.company

Op de hoogte blijven van alles rond The Moris Company?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


info@moris.company
+32 50 73 93 32

Kalvekeetdijk 179/113
8300 Knokke-Heist
MeetDistrict logo

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B186
9000 Gent