Werkbaarheidscheques

Wat is de werkbaarheidscheque?

Dit is een subsidie van 60% waarmee je:

● een meting of scan kan aankopen om de werkbaarheidsgraagd in jouw onderneming in kaart te brengen (de focus ligt daarbij op verschillende componenten van werkbaar werk.)

● en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan of meting. Begeleiding kan betekenen:
rapporteren over de werkbaarheid, opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan maatregelen of verbeterprojecten of het monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk.

● de organisatie moet zich tevens engageren om maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren die voortvloeien uit de analyse of begeleiding.

Wat is het doel van deze subsidie?

Met deze subsidiemaatregel stimuleert men ondernemingen om (meer) aandacht te besteden aan werkbaar werk, een win-winsituatie voor zowel werkgevers als werknemers.

Meer aandacht rond werkbaar werk zorgt ervoor dat werknemers langer en gemotiveerder blijven werken, dat er een hogere productiviteit is en globaal leidt het investeren in welzijn op het werk ook tot minder verzuim, minder verloop, positieve impact op klantentevredenheid, …

Voor wie?

Zowel voor profit als social-profit organisaties, KMO’s en grote bedrijven. De aanvraag is op niveau van de onderneming (niet per vestiging.) Min. 1 werknemer vast in dienst. Max. 1 aanvraag werkbaarheidscheque per onderneming.

Hoe deze subsidie aanvragen?

De onderneming zelf dient een aanvraag te doen via de online applicatie.
Dit kan met een elektronische ID-kaart, federale token of Its me.

Daarna volg je het stappenplan:

● Aangeven waarvoor je een cheque aanvraagt (scan, begeleiding en/of monitoring.)
Erkende aanvrager/dienstverlener (The Moris Company)
● Offerte
● Oproepnummer is 551
Verklaring op eer de minimis
Start -en einddatum (de startdatum is de dag van de subsidieaanvraag. De periode tussen start -en einddatum bedraagt max. 12 maanden. Na indiening heb je 6 maanden de tijd om prestaties te laten uitvoeren.)

Is het voor de onderneming de eerste keer dat je beroep doet op subsidies via de Vlaamse overheid, dan dient de onderneming eerst zichzelf en de verantwoordelijken van de organisatie te registreren.

Bij de werkbaarheidscheque worden de subsidies pas ontvangen na afronding van het project (op basis van de gerapporteerde kosten/uiterlijk 2 maanden na de projectperiode).

Op de totale kost van de factuur wordt een vereiste inbreng van 40% berekend. Dit betekent dat de onderneming 40% van de gemaakte kosten zelf moet dragen. Indien de middelen hun plafond bereikt hebben, wordt deze subsidiemogelijkheid stopgezet via de website. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 30 november 2023.

Meer info?

Op de website van het Departement Werk & Sociale Economie vind je alle informatie over het gebruik van de werkbaarheidscheque.

Contactgegevens Werkbaarheidscheques:
werkbaarheidscheque@vlaanderen.be

Contactpersoon The Moris Company:
Nele Braem – +32 493 50 18 51
nele@moris.company

Op de hoogte blijven van alles rond The Moris Company?

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


info@moris.company
+32 50 73 93 32

Kalvekeetdijk 179/113
8300 Knokke-Heist
MeetDistrict logo

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B186
9000 Gent