Bedrijfscultuur: The holy grail voor het behouden van talent.

Iedereen gebruikt het woord te pas en te onpas: de bedrijfscultuur. Maar, wat is dat precies? Is het even ongrijpbaar als ‘creativiteit’ en ‘persoonlijkheid’, of kan je er toch invloed op uitoefenen? En hoe kunnen we er dan een troef van maken?

De vraag stellen is in ieder geval een belangrijke eerste stap. Het betekent dat je weet dat er een bepaalde energie door de organisatie vloeit. Dat er een klimaat heerst dat in meer of mindere mate bepaalt hoe mensen zich voelen en gedragen.

Wie daar blind voor is, beperkt meteen ook de potentiële impact die hij of zij erop kan uitoefenen, en dan wordt bedrijfscultuur een toevallig fenomeen. En wat aan toeval is overgeleverd, moet je ondergaan.

Wat is een goede bedrijfscultuur?

Een goede bedrijfscultuur is altijd een authentieke bedrijfscultuur. In deze context wil dat zeggen: de combinatie van persoonlijkheden, leiderschapskenmerken en interne processen die eigen is aan jouw specifieke organisatie. Om die reden worden ‘bedrijfscultuur’ en ‘het dna van een onderneming’ vaak in elkaars buurt gesitueerd. Hoe dichter de ambities bij de echte eigenschappen liggen, hoe minder moeite het kost om ze te realiseren.

Neem de bedrijfscultuur beet

Een goede, positieve en stimulerende bedrijfscultuur draagt bij aan de betrokkenheid en loyaliteit van medewerkers én klanten. Het is zowel een bindmiddel als een creatieve motor, en een bepalende factor voor ondernemend succes. Het is met andere woorden cruciaal dat we de bedrijfscultuur vastgrijpen en in de juiste richting helpen sturen. Een ongeleide, ongestuurde energie zwakt af en wordt uiteindelijk negatief. Ze dooft uit. Zo gaat het ook met de bedrijfscultuur: laat ze los en ze verdwijnt, of – nog erger – ze verwordt tot een storend en negatief element.

Hou de bedrijfscultuur echt

Een goede bedrijfscultuur is eigen aan de organisatie, en ze wordt bewust in de gewenste richting gestuurd. Toch is een goede bedrijfscultuur niet kunstmatig, en houden ‘sturing’ en ‘authenticiteit’ geen tegenstelling in. Een bedrijfscultuur is wat je binnen een organisatie elke dag doet en denkt, hoe je daarnaar handelt en waar je heen wil, met alle betrokken personen en binnen het systeem van processen waarin iedereen zich goed voelt. Het is de eerste ‘goedemorgen’, de laatste ‘tot ziens’ en alles wat daartussen zit. Nogmaals: hoe dichter dit aanleunt bij de realiteit, hoe duidelijker.

De vijf bouwstenen van een goede bedrijfscultuur

Zorg dat de bedrijfscultuur deel wordt van alles wat deel uitmaakten en rond jouw organisatie. Hou het puur en zuiver. Alleen als je hier grondig werk van maakt, kan je er een lange houdbaarheid aan koppelen en de unieke kwaliteiten die er een echt, doorleefd, zin- en waardevol verhaal van maken.

Vijf bouwstenen verdienen hierbij je aandacht:

1. missie en visie
2. waarden en kerncompetenties
3. leiderschapsstijlen en hun invloed
4. een feedbackcultuur
5. diversiteit en inclusie

De missie en visie beantwoorden de vraag ‘waarom je iets doet’ en ‘hoe je dat wil doen’ en vormen het fundament van alles wat je als organisatie doet. De bedrijfswaarden en kerncompetenties vertalen die fundamenten voor iedereen in concreet gedrag dat op kennis gebaseerd is. Daar hoort een leiderschapsstijl bij, als hefboom om medewerkers te laten groeien. Dit kan enkel in een veilige, gezonde en open cultuur van feedback (kunnen en mogen) geven, en daaruit leren. Het helpt als dat aangevuld wordt met ideeën vanuit diverse invalshoeken. Zo ontstaat er een geheel van mensen die samen naar één, inclusief doel toewerken.

Blijf werken aan de bedrijfscultuur

Werken aan de bedrijfscultuur vraagt een grote intrinsieke motivatie en bereidheid die vertrekt vanuit een sterke overtuiging bij het topmanagement. Vanuit hr-standpunt betekent dit het vermogen om unieke processen uit te tekenen, die passen bij de bedrijfsidentiteit en die een onderscheidend vermogen hebben in het vinden en binden van medewerkers.

De definitie van bedrijfscultuur: het complexe geheel van formele en informele krachten, leiderschap en processen die de regels bepalen en de gewoonten en gedragingen van medewerkers beïnvloeden.

Ontdek onze andere artikels

Maurice en het belang van proactiviteit
om groei te verzekeren

Geen gebrek aan nieuwe klanten, maar nieuwe medewerkers vinden, daar wringt het schoentje. Of dat denkt Maurice toch.

4 fundamentele HR pijlers

Het opvolgen van trends, je hebt voor- en tegenstanders, en voor elk lijstje valt wel wat te zeggen, maar bij de inzichten van Dave Ulrich – zowat de vader van moderne hr – staan we toch graag wat langer stil.

info@moris.company
+32 50 73 93 32

Kalvekeetdijk 179/113
8300 Knokke-Heist
MeetDistrict logo

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B186
9000 Gent